Digio

Digio-hankkeen logo

Myynnin ja asiakkuuksien johtamisen digitaaliset mahdollisuudet

Turku AMK logo
Euroopan unionin osarahoittama logo

Blogi

Viisi vinkkiä tehokkaaseen ajanhallintaan

Viisi vinkkiä tehokkaaseen ajanhallintaan Ajanhallinta on olennainen taito työelämässä menestymiseen ja työhyvinvoinnin edistämiseen. Oikean tasapainon löytäminen työn ja muun elämän välillä sekä tehokas tehtävien hallinta voivat parantaa tuottavuutta ja vähentää stressiä. Tässä viisi vinkkiä, jotka auttavat sinua hallitsemaan aikaasi paremmin työpaikalla: 1. Priorisoi tehtävät Tehtävien priorisointi on avain tehokkaaseen ajanhallintaan työpaikalla. Kun päiväsi alkaa, saatat huomata, […]

Viisi vinkkiä tehokkaaseen ajanhallintaan Read More »

Asiakkuudet haltuun

Asiakkuudet haltuun Asiakkuudenhallintajärjestelmien avulla organisaatiot voivat tehostaa personoitua viestintäänsä, seurata osto- ja kommunikointihistoriaansa, seurata markkinointikampanjoidensa tehokkuutta tai auttaa toteuttamaan parempaa asiakastukea. Asiakkuudenhallintajärjestelmät ovat myös avainasemassa erilaisten raporttien ja analyysien tuottamisessa päätöksenteon tueksi. Myös mikro- ja pk-yritykset sekä järjestöt hyötyvät asiakkuudenhallintajärjestelmistä (engl. Customer Relationship Management eli CRM). Asiakkuuksienhallintajärjestelmät mahdollistavat esimerkiksi tehokkaamman myynnin suunnittelun ja toteutuksen. Pienin

Asiakkuudet haltuun Read More »

Teknologia ja sen tuomat mahdollisuudet automatisoinnissa

Teknologia ja sen tuomat mahdollisuudet automatisoinnissa Teknologian kehittyessä olemme saaneet käyttöömme uusia välineitä tehtävien automatisoimiseen. Monet meistä joutuvat päivittäin käsittelemään toistuvia ja aikaa vieviä rutiinitehtäviä. Nämä tehtävät eivät ainoastaan syö aikaamme, vaan myös heikentävät työnteon tehokkuutta ja vähentävät työtyytyväisyyttä. Teknologian avulla voimme automatisoida näitä rutiineja, vapauttaa aikaa tärkeämpiin asioihin, parantaa tuottavuutta ja lisätä työtyytyväisyyttä. Tässä

Teknologia ja sen tuomat mahdollisuudet automatisoinnissa Read More »

Digitaidoilla uusia asiakkaita

Digitaidoilla uusia asiakkaita Eikö myynti olekin kahden välistä kauppaa, jossa myyjä pyrkii vakuuttamaan asiakkaan tuotteensa paremmuudesta? Myynnin oppien mukaan myyjän tulisi osata kysyä asiakkaalta sellaisia kysymyksiä, joiden avulla asiakkaan tarpeet saadaan selville. Tällainen tarvekartoitus on edelleen tärkeä asia, mutta ongelmana on se, että asiakas ei aina halua tavata myyjää ennen kuin on tehnyt hieman selvitystyötä.

Digitaidoilla uusia asiakkaita Read More »

Digitaidot työhyvinvoinnin kulmakivenä

Digitaidot työhyvinvoinnin kulmakivenä Nyky-yhteiskunnassa, jossa teknologia ohjaa työelämän kehitystä, digitaitojen merkitys korostuu entistä vahvemmin. Digitaaliset taidot ovat enemmän kuin pelkästään ohjelmistojen hallintaa; ne ovat avainasemassa työhyvinvoinnin edistämisessä. Tämän kertaisessa blogissa tarkastellaan, miksi digitaidot ovat keskeisiä työntekijöiden hyvinvoinnille ja miten ne voivat luoda vahvempaa pohjaa työn tekemiseen, ajanhallintaan ja työn merkityksellisyyden kokemukseen. Tehokkuus, stressittömyys ja ajanhallinta

Digitaidot työhyvinvoinnin kulmakivenä Read More »

Tiimi työskentelemässä tietokoneen ääressä

Digio – Tukemassa digitaalista työelämää

Digio  Tukemassa digitaalista työelämää Digio on ESR+ -rahoitteinen projekti, jonka tavoitteena on kehittää ja toteuttaa ratkaisuja, jotka tukevat yritysten ja organisaatioiden digitalisaatiota. Kannustamme digimyönteisyyttä tarjoamalla edistyksellisiä digitaalisia ratkaisuja, jotka tukevat ja tehostavat yritysten sekä organisaatioiden toimintaa digitaalisessa ympäristössä. Keskeisenä tavoitteena on esitellä alustoja ja sovelluksia, jotka mahdollistavat älykkään tiedonhallinnan, asiakkuudenhallinnan ja toiminnan automatisoinnin, hyödyntäen samalla

Digio – Tukemassa digitaalista työelämää Read More »