Digio

Digio-hankkeen logo

Myynnin ja asiakkuuksien johtamisen digitaaliset mahdollisuudet

Turku AMK logo
Euroopan unionin osarahoittama logo

Digio sivuston saavutettavuusseloste

Digio on sitoutunut takaamaan verkkosivustojensa saavutettavuuden digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain mukaisesti. Tämä saavutettavuusseloste koskee Digion WordPress-sivustoa. Alkuperäinen seloste on laadittu 27.2.2024.

Digion WordPress-sivuston saavutettavuuden on arvioinut theFIRMA helmikuussa 2024. Arviointi perustuu kansainvälisiin W3C:n WCAG 2.1 – saavutettavuusohjeisiin. Kaikki sivut on käyty läpi koneellisella työkalulla Deque aXe v4.74.1 (axecore 4.8.2).

Turun AMK:n hallinnoimat WordPress-sivustot täyttävät kriittiset A ja keskitason AA saavutettavuusvaatimukset pääosin. Verkkopalveluissa huomioidaan yhdenmukaistettujen standardien vaatimukset, jotka koskevat palveluiden havaittavuutta, toimintavarmuutta, hallittavuutta ja ymmärrettävyyttä.

 • Sivustot ovat navigoitavissa näppäimistöllä.
 • Fokusjärjestys on looginen.
 • Sivustojen responsiivisuus eri kokoisilla ruuduilla on hyvä.
 • PDF-tiedostojen tiedostomuodon saavutettavuus on kunnossa, mutta tiedostojen sisällön saavutettavuudessa voi olla puutteita yksittäisillä sivustoilla.

WordPress-sivustojen sisällöntuottajille on laadittu ohjeet ja saavutettavuuskatsaus muun muassa seuraavien puutteiden korjaamiseksi:

 • kuvien ja muiden mediaupotusten tekstivastineet
 • kuvaavat väliotsikot ja hyvän otsikkohierarkian noudattaminen
 • kuvaavat ja yksilölliset linkkitekstit
 • riittävät värikontrastit

Tiedon/palvelun saa vaihtoehtoisella tavalla ottamalla yhteyttä nico.kranni@turkuamk.fi.

Osa visuaalisista puutteista liittyy edellä mainittuihin verkkosisällön vaihtoehtoisiin esittämistapoihin sekä sivuston eri elementtien erottuvuuteen. Joissain tapauksissa tarkempaa huomiota vaativat ainakin seuraavat toimet:

 • Kuvien alt-tekstien (alternative text) eli vaihtoehtoisten tekstien lisääminen
 • Kaiken sivustolla olevan grafiikan auki kirjoittaminen
 • Riittävän selkeän värikontrastin huomioiminen pohjan päällä olevien elementtien yhteydessä

Huomioimme verkkosivuilla julkaistavan videomateriaalin ja mahdollisten äänilähetysten saavutettavuusvaatimukset niitä velvoittavan toimeenpanoajan mukaisesti.

Kaikista edellä eritellyistä korjaustoimista on informoitu WordPress-sivustojen ylläpitäjiä. Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta sivuston ylläpitäjälle tai Turun AMK:n viestintäpalveluille sähköpostilla viestinta@turkuamk.fi. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi.

Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon:

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi puhelinnumero vaihde 0295 016 000