Digio

Digio-hankkeen logo

Myynnin ja asiakkuuksien johtamisen digitaaliset mahdollisuudet

Turku AMK logo
Euroopan unionin osarahoittama logo

Digio – Tukemassa digitaalista työelämää

Tiimi työskentelemässä tietokoneen ääressä

Digio 

Tukemassa digitaalista työelämää

Digio on ESR+ -rahoitteinen projekti, jonka tavoitteena on kehittää ja toteuttaa ratkaisuja, jotka tukevat yritysten ja organisaatioiden digitalisaatiota. Kannustamme digimyönteisyyttä tarjoamalla edistyksellisiä digitaalisia ratkaisuja, jotka tukevat ja tehostavat yritysten sekä organisaatioiden toimintaa digitaalisessa ympäristössä. Keskeisenä tavoitteena on esitellä alustoja ja sovelluksia, jotka mahdollistavat älykkään tiedonhallinnan, asiakkuudenhallinnan ja toiminnan automatisoinnin, hyödyntäen samalla tekoälyn ja koneoppimisen tuomia mahdollisuuksia.

Digitaalisen ja älykkään teknologian hyödyntäminen organisaatioissa on muuttumassa yhä
kriittisemmäksi tekijäksi kilpailukyvyn säilyttämisessä, tuottavuuden kasvattamisessa ja
työhyvinvoinnin edistämisessä. Monet organisaatiot tarvitsevat tukea ja rohkaisua näiden
ratkaisujen käyttöönotossa ja niiden kokonaisvaltaisessa hyödyntämisessä. Toisaalta tarvitaan
henkilöstön osaamisen tukemista ja yksilöllisten valmiuksien huomioimista osana digitaalisten
ratkaisujen käyttöönottoa ja arjen työprosesseja, jottei jatkuva muutos ja uuden oppiminen
kuormita henkilöstöä ja heikennä työhyvinvointia.

Meillä on vahva usko siihen, että panostaminen henkilöstön osaamisen kehittämiseen ja yksilöllisten valmiuksien tukemiseen digitaalisessa murroksessa on avain menestykseen. Tavoitteenamme on varmistaa, että jatkuva muutos ei ole taakka, vaan päinvastoin vahvistaa työyhteisönne hyvinvointia.

Olemme suunnitelleet yli 30 työpajaa ja noin 34 kohdennettua mikrokoulutusta. Nämä tarjoavat käytännönläheisiä työkaluja ja tietoa, jotka kattavat laajan valikoiman eri teemoja. Jokainen sessio on suunniteltu herättämään uteliaisuutta, rohkaisemaan uuden oppimista ja tukemaan jokaisen matkaa digitaalisen osaamisen kasvattamisessa.

Hyödynnämme eri hankkeissa kehitettyjä menetelmiä ja sisältöjä digitalisaation,
tehokkuuden ja hyvinvoinnin lisäämiseksi. Näiden olemassa olevien osien päälle rakennetaan
myynnin ja asiakkuuksien hallinnan digitalisaation osaamista ja hyödyntämistä kehittävät
toimenpiteet, kuten mikrokoulutukset, työpajat ja verkostojen fasilitointi. Näin palvelemme sekä
proaktiivisesti niitä yrityksiä, joiden digitalisaatio on vasta alkutaipaleella, että reaktiivisesti niitä
yrityksiä, joilla digitalisaatio on jo edennyt.

Digio haluaa sujuvoittaa osallistuvien yritysten ja järjestöjen matkaa kohti digitaalisempaa huomista ja on sitoutunut olemaan luotettava kumppani jatkuvassa muutoksessa tarjoamalla tarvittavat välineet ja tuen sekä työelämän digitaalisten haasteiden kohtaamiseen, että mahdollisuuksien hyödyntämiseen. Tutkimme yhdessä osallistujien kanssa, miten voimme parhaiten hyödyntää digitaalisen ajan tarjoamia mahdollisuuksia kunkin osallistujan tarpeita parhaiten vastaavalla tavalla.

Nico Kranni

Digion projektipäällikkö

Turun ammattikorkeakoulu