Digio

Digio-hankkeen logo

Myynnin ja asiakkuuksien johtamisen digitaaliset mahdollisuudet

Turku AMK logo
Euroopan unionin osarahoittama logo

Digitaidot työhyvinvoinnin kulmakivenä

Digitaidot työhyvinvoinnin kulmakivenä

Nyky-yhteiskunnassa, jossa teknologia ohjaa työelämän kehitystä, digitaitojen merkitys korostuu entistä vahvemmin. Digitaaliset taidot ovat enemmän kuin pelkästään ohjelmistojen hallintaa; ne ovat avainasemassa työhyvinvoinnin edistämisessä. Tämän kertaisessa blogissa tarkastellaan, miksi digitaidot ovat keskeisiä työntekijöiden hyvinvoinnille ja miten ne voivat luoda vahvempaa pohjaa työn tekemiseen, ajanhallintaan ja työn merkityksellisyyden kokemukseen.

Tehokkuus, stressittömyys ja ajanhallinta

Digitaitojen hallinta voi merkittävästi parantaa työtehokkuutta. Kyky käyttää erilaisia digitaalisia työkaluja, sovelluksia ja ohjelmistoja voi automatisoida rutiinitehtäviä, vapauttaen arvokasta aikaa keskittyä monimutkaisempiin ja luovempiin tehtäviin. Tämä ei ainoastaan lisää tuottavuutta, vaan myös vähentää työhön liittyvää stressiä, kun aikaa jää olennaisiin ja merkityksellisiin tehtäviin. Ajanhallinta paranee merkittävästi, kun työtehtävät saa hoidettua mutkattomasti, mikä vaikuttaa positiivisesti kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin.

Joustavuus muuttuvassa työympäristössä

Työelämä on muuttunut entistä dynaamisemmaksi, ja digitaidot mahdollistavat joustavuuden muuttuvissa olosuhteissa. Etätyö, virtuaalitiimit ja teknologian nopea kehitys edellyttävät kykyä sopeutua uusiin työskentelytapoihin. Digitaitojen omaksuminen antaa välineet menestyksekkääseen navigointiin tässä muuttuvassa työympäristössä, luoden samalla tunnetta hallinnasta ja turvallisuudesta.

Itseluottamus ja työn merkityksellisyys

Digitaitojen oppiminen on myös itsensä kehittämisen prosessi. Kun yksilö hankkii uusia taitoja, hän samalla rakentaa itseluottamusta työtehtäviensä suorittamiseen. Kyky omaksua uutta teknologiaa ja soveltaa sitä käytäntöön luo tunnetta pätevyydestä ja ammatillisesta kasvusta. Tämä puolestaan vaikuttaa positiivisesti työhyvinvointiin, vähentäen epävarmuuden tunnetta, lisäten motivaatiota ja syventäen työn merkityksellisyyden kokemusta. Kun työnsä kokee merkitykselliseksi ja näkee sen yhteyden omaan kehitykseensä, työhyvinvointi saa vahvan perustan, mikä heijastuu myönteisesti koko työympäristöön.

Yhteenveto

Digitaidot eivät ole pelkästään työelämän välttämättömyys, vaan ne ovat olennainen osa työhyvinvoinnin kokonaisuutta. Tehokkuus, joustavuus ja itseluottamus luovat vankan perustan henkilökohtaiselle ja ammatilliselle kehitykselle. Siksi investointi digitaitoihin ei ole vain investointi tulevaisuuteen, vaan se on myös välitön askel kohti vahvempaa ja tyydyttävämpää työelämää.

Tervetuloa mukaan Työnhallinnasta Työhyvinvointia -koulutussarjaan

Digiossa käynnistyy huhtikuun puolivälissä Työnhallinnasta Työhyvinvointia -koulutussarja, joka koostuu neljästä mikrokoulutuksesta ja neljästä työpajasta. Mikrokoulutusten kesto on 30 min ja työpajojen kesto on 2 h. Koulutuksessa opit suunnittelemaan ja jäsentämään aikaasi tehokkaammin, hyödyntämään monipuolisemmin arjen digityövälineitä ja ottamaan arjen rutiinit haltuun työhyvinvointiasi lisäten. Koulutukset ovat maksuttomia ja ne järjestetään Teamsissä.

Työpajasarja on avoin mikro- ja pk-yrityksille sekä yhdistyksille.

Taso: aloittava digitaitaja.

Voit osallistua kaikkiin koulutuksiin tai valita itsellesi mieluisimmat – tervetuloa mukaan!

Lue lisää:

Digion Työnhallinnasta Työhyvinvointia -koulutussarja

Työn merkityksellisyys kannattelee, mutta työn ei tarvitse olla elämää suurempaa

DVV:n Digitaitosuositukset: Mitä pitää osata, jotta nyky-yhteiskunnassa pysyy mukana?

Marika Säisä

Tietojenkäsittelyn lehtori, Digion asiantuntija

Turun ammattikorkeakoulu