Digio

Digio-hankkeen logo

Myynnin ja asiakkuuksien johtamisen digitaaliset mahdollisuudet

Turku AMK logo
Euroopan unionin osarahoittama logo

Myynnin ja asiakassuhteiden ennakoiva kehittäminen

asiakkaan kanssa kätteleminen

Myynnin ja asiakassuhteiden ennakoiva kehittäminen -koulutussarja

Tavoitteet ja sisältö: Opitaan hyödyntämään asiaakkuuksienhallintajärjestelmiä (engl. Customer Relationship Management, CRM) sekä myynnin että asiakassuhteiden kehittämiseen. Perehdytään soveltuvien mittarien valintaan sekä niiden seurantaan ja analyysiin.

Painopisteet: myyntisuoritus, myynnin kehittäminen, CRM-järjestelmät, asiakassuhteet

Kenelle: Sopii myynnistä, asiakashankinnasta kiinnostuneille henkilöille, jotka toimivat alan tehtävissä joko toteutus- tai johtotasolla, yrittäjille ja muiden organisaatioiden, kuten järjestöjen henkilöstölle. Sopii henkilöille, joilla ei ole vielä kokemusta näistä asioista, mutta myös jo kokemusta omaaville.

Mikrokoulutukset ja Työpajat

Koulutuksessa tutustutaan keskeisiin myyntianalytiikkamittareihin (esimerkiksi liidien määrä, myyntiprosessin kesto, konversioprosentti, keskimääräinen kauppa) ja miten näistä voi saada tietoa CRM-järjestelmästä. Opitaan myös, miten dataa analysoimalla voidaan tunnistaa myyntityön vahvuudet ja heikkoudet ja saadaan työkaluja myynnin kehittämiseen tulevaisuudessa.

Koulutuksessa keskitytään asiakastiedon keräämiseen ja analysointiin CRM-järjestelmän avulla. Opitaan laatimaan mittareita asiakassuhteiden kehittämiseen ja ennakoivan analytiikan perusteita. Lisäksi esitellään keinoja asiakassuhteiden ennakoivaan kehittämiseen.

Työpajassa pääset kokeilemaan CRM-ohjelmien mahdollisuuksia (esim. HubSpot). Saat vinkkejä yrityksen digitaalisen myyntistrategian kehittämiseen. Kehittämisen osana tarkastelet yrityksen tavoitteita, kohderyhmiä, myyntikanavia ja digitaalisten työkalujen hyödyntämistä myynnin tehostamiseksi. Työpajoissa voit valita, painotatko asiakasanalyysiä vai luotko toimintasuunnitelman digitaalisen myyntiprosessin parantamiseksi.

Miten ilmoittaudun maksuttomaan koulutukseen?

1

Täytä lomake

Täytä alhaalta löytyvä lomake, jonka avulla pidämme kirjaa osallistujista, ja saamme oikeat kanavat näkyviin.

2

Seuraa sähköpostia

Lomakkeen lähetettyä saat projektipäälliköltä sähköpostia, josta löytyy tietoa Teams työtilasta, tai ohjeet ESR+ -lomaketta varten.

3

Täytä ESR+ lomake

Jos ilmoittaudut ensimmäistä kertaa meidän koulutuksiin, tulee sinun täyttää ESR+ -lomake joka toimii maksutapana kursseille. Voit myös täyttää lomakkeen valmiiksi tästä.

4

Liity Teams työtilaan

Kun kaikki lomakkeet ovat kunnossa, pääset Teams työtilaan! Teams työtilasta löydät kanavakohtaisesti kurssit ja lisää tietoa.

Ilmoittaudu mukaan!